ADAPTACJA OPERY

Nizina przechodziła istotnie dziwne kole­je losu, nie ze względu na temat (chodziło o   adaptację opery Eugene d’Alberta), lecz osobę realizatorki. Riefenstahl zaczęła kręcić film przed wojną, wskutek jednak kilkakrot­nych zmian obsady aktorskiej i przerw, w czasie których realizowała zamówienia propagandowe dla Goebbelsa — zdjęcia były gotowe ledwie w połowie, w momencie kie­dy skończyła się wojna. Reżyserka zawędro­wała przed trybunał denazyfikacyjny i ja­ko „szczególnie obciążoną” skazano ją na konfiskatę majątku. Negatywy niedokończo­nej Niziny powędrowały do Austrii. Riefenstahl wszczęła starania o odzyskanie negatywów. W tym celu pojechała do Au­strii i zdecydowała się stanąć jeszcze raz przed trybunałem, licząc na łagodniejszy wyrok.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!