AKCJA BOND

Sexy-party, czyli tak zwane w USA „sansalito”, nie ograniczają się do wąskich kół bliskich przyjaciół. Często bywają urządza­ne prawdziwe festiwale seksu, w których udział bierze niezliczona ilość par. wreszcie drobne ogłoszenie, jakich wiele można spotkać na łamach czasopism amery­kańskich i zachodnioeuropejskich. „Czy je­steście zainteresowani? Nowoczesne, atrak­cyjne, białe małżeństwo poszukuje par rów­nie atrakcyjnych i wszechstronnych, kolor skóry — obojętny, w celu organizowania rozkosznych spotkań. Nie spotka was zawód z naszej strony! Zgłoszenia ze zdjęciami «szczerymi». Adres i numer telefonu”. Widzimy więc, choćby z tych pobieżnych zestawień faktów i ciekawostek, że „akcja Bond” przyniosła pewien skutek: zamiast biernej „gniewności” zaproponowano efek­tywną działalność. Przynajmniej na niwie seksualnej. Skok jakościowy — niewątpli­wy.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)