AKCJA FILMU

Tak czy owak Czerwona planeta Mars jest filmem przełomowym, który do określo­nej propagandy wprowadził nowe elemen­ty. Atak na Związek Radziecki i komunizm, który pojawiał się dotąd w filmach w spo­sób otwarty — zaczął przybierać formę za- woalowaną. Przez dłuższy czas sugerowano widzowi, że chodzi o jakiś film szpiegowski, kryminalny, fantastyczny, a dopiero pod ko­niec wprowadzano akcenty antykomunistycz­ne. W Przygodzie na Trinidadzie środowisko było egzotyczne. Akcja toczyła się w noc­nym lokalu, gdzie występowała atrakcyjna i ekscentryczna tancerka. Zostaje popełnione morderstwo. Na zlecenie policji tancerka śle­dzi osobnika podejrzanego o zabójstwo, uwo­dząc go powłóczystym spojrzeniem i nostal­gicznymi piosenkami. I co się okazuje?

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)