AKTORZY GRAJĄCY W FILMACH

Aktorzy, którzy grali w filmach o wy­raźnych sympatiach proradzieckich, musieli stawić się przed Komisją do Badania Dzia­łalności Antyamerykańskiej. Wielu z nich jednoznacznie określiło swe stanowisko, jak .choćby znakomity Humphrey Bogart. Prze­słuchiwany przez przewodniczącego Komi­sji, J. Parnella Thomasa, dlaczego zagrał w Konwoju — odpowiedział: „Miałem prawo i grać w filmie; gdyby mi obecnie zapro­ponowano taką rolę, powtórzyłbym ją bez wahania”. Niestety, bardziej tchórzliwi — kapitulo­wali. Robert Taylor, występujący swego cza­su w filmie Pieśń, o Rosji, w roli Ameryka­nina zakochanego w Rosjance, postawio­ny przed Komisją, odpowiedział: „Jestem z przekonania aktorem antykomunistycznym. To wytwórnia mnie namówiła do udziału w tym okropnym filmie”.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)