AMERYKAŃSKIE THRILLERY

Widocz­nie Fleming znał także amerykańskie „thrillery” — i tu po raz pierwszy wkra­czamy w sferę rozważań daleko poważniej­szych niż „literackie rodowody i powino­wactwa”.„Thriller”, wprowadzając w miejsce daw­nej, poczciwej zagadki kryminalnej elemen­ty dwuznaczności moralnej, gwałtu i bru­talności, staje się zwierciadłem przemian współczesnego społeczeństwa zachodniego. Znakomity krytyk radziecki Maja Turow­ska pisze na ten temat: „Im bardziej spo­łeczeństwo burźuażyjne wyobcowuje osobo­wość człowieka, tym wyraźniej powieść kry­minalna z rebusu i rozrywki staje się nar­kotykiem uczuć i tym jaskrawiej przechodzi od intelektualnego gatunku rozwiązywania zagadki zbrodni do gatunku «gabler», «sha- ker», «thriller» — a więc literatury szar­piącej nerwy. Z powieści zagadek staje się powieścią urazów psychicznych”.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)