Kategoria: W kręgu telekomunikacji

W OBECNYM SYSTEMIE

Oto mała przychodnia, w której zatrudniony jest jeden lekarz. Zna swoich pacjentów, leczy ich dolegliwości, udziela wskazówek, jak wła-
ściwie się odżywiać i higienicznie żyć. Bez jego opieki i porady zapewne znacznie więcej pacjentów trafiałoby do szpitali. Ale bywa przecież, iż ten właśnie lekarz ma wątpliwości co do pewnych objawów chorobowych. W obecnym systemie kieruje chorego do specjalisty; pacjenta naraża to na dodatkowy wysiłek, specjalistę obciąża koniecznością dokładnego zbadania pacjenta, zamiast skoncentrowania się na obja¬wach stwierdzonych już przez innego lekarza.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!

DZIĘKI POŁĄCZENIOM

W przyszłości, dzięki połączeniom wizjotelefonicznym lub telewizji kablowej w zamkniętym obwodzie pomiędzy placówkami służby zdrowia, lekarz ogólny będzie mógł na bieżąco porozumieć się ze specjalistą i upewnić się, że posta­wiona przez niego diagnoza jest słuszna, a ustalony sposób leczenia — prawidłowy. Autor niniejszej książki prowadził kiedyś ze znajomym lekarzem rozmowę. Ten w pewnej chwili popatrzył na zegarek i oświadczył, że ma już niewiele czasu: musi mianowicie wstąpić do szpitala, aby spraw­dzić stan chorego, którego operował. Za jakieś piętnaście albo dwa­dzieścia lat takie wydarzenie, przynajmniej w krajach o rozwiniętej sieci telekomunikacyjnej, będzie nie do pomyślenia

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!

WIZYJNE POŁĄCZENIE

Lekarz po prostu skorzysta z dwustronnej łączności telewizyjnej. Na jego życzenie dy­żurująca pielęgniarka nie tylko pokaże mu pacjenta, ale przeprowadzi za pomocą aparatury diagnostycznej dodatkowe badania i zależnie od ich wyników wykona wskazane przez „zdalnie obecnego” lekarza uzupełniające zabiegi. Wizyjne połączenia telekomunikacyjne (niezależnie od tego, za po­mocą jakich urządzeń zostaną zrealizowane) rozwiążą zapewne wiele problemów organizacji opieki zdrowotnej. Jeśli zdarzy się na przykład, że pielęgniarka z ważnych przyczyn opuści oddział przed obchodem lekarza — będzie mogła zdać mu dokładną relację wizyjną o stanie pacjentów znajdujących się pod jej pieczą.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!

CEL EKSPERYMENTÓW

Celem tych eksperymentów jest ustale­nie, które z możliwych do zastosowania urządzeń najlepiej się dla służby zdrowia nadają i jak należy z nich korzystać.Są to sprawy, które się co prawda ze sobą wiążą, ale pomiędzy któ­rymi nie należy stawiać znaku równości. Pierwsza odnosi się do badań, które mają odpowiedzieć na pytanie: wizjofonia czy telewizja kablowa w obwodzie zamkniętym? Telewizja czarno-biała czy kolorowa?Czy obraz ma być przesyłany kablem, mikrofalowymi liniami radiowymi  czy przy wykorzystaniu lasera (bo i takie próby były przeprowadzane)?

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!