CHĘĆ WSPÓŁPRACY

Z kolei zaoponował producent Jack War­ner, który oświadczył, że Pieśń o Rosji po­wstała w sposób przypadkowy, właściwie pod naciskiem kół rządzących. Teraz zaś pragnie współpracować z Komisją, ponie­waż jego zdaniem Hollywood nawiedzone jest przez komunistów, ludzi, którzy próbo­wali przemycić takie idee, jak ta, że „bogaty jest zawsze zły”. On sam musiał odprawić wielu scenarzystów usiłujących przemycić „podobne niedorzeczności”. Nie mógł zarę­czyć, że ci ludzie są komunistami, bo nigdy w swoim życiu nie trafił na komunistów, ale gotów wymienić ich nazwiska. O tym, że jest człowiekiem lojalnym, świadczy przy­gotowywany przez niego film. Mowa tu o  Konspiratorze, w którym zarówno producent jak i Robert Taylor dokazywali cudów zręczności, aby film miał antyradziecką wy­mowę.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)