DEBIUT REŻYSERSKI

Tu i ówdzie odezwały się głosy protestu przeciwko lansowaniu nazi­stowskiej reżyserki. Któraś z gazet opubli­kowała zdjęcie Leni z 1943 r., jak w hitle­rowskim mundurze, w jednym z polskich miasteczek przygląda się z drwiącą miną ko­bietom kopiącym grób rozstrzelanym mężom. Swój debiut reżyserski Leni Riefenstahl rozpoczęła pod rządami Adenauera od reali­zacji Niziny. Z okazji premiery prasa za- chodnioniemiecka przypomniała historię na­kręcania filmu. Można na jej podstawie dość wiernie odtworzyć stosunki panujące w NRF. Autorka w udzielonym agencji ADN wywiadzie dramatyzowała: „Ten film, któ­ry był dwukrotnie konfiskowany, kosztował mnie cztery denazyfikacje, chorobę nerwo­wą  pobyt w lecznicy, dwa procesy sądowe i miliony, które zarobiłam na swych poprzednich filmach, a które utopiłam w Ni­zinie’ (Dziennikarz dodał od siebie ironicz­nie: „Jest to więc najdroższy film, jaki po­wstał w Republice Federalnej”).

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)