ELEMENT ODDZIAŁYWANIA NA SPOŁECZEŃSTWO

Skoro wypełnia świętą misję dziejową, jak prawdziwy bojownik walczą­cy z „barbarzyńskim Wschodem”. Erotyzm stał się w ostatnich czasach na Zachodzie jednym z elementów oddziały­wania na społeczeństwo. Nie ma się co dzi­wić, że występuje także w filmach bondow- skich.Miłosne przygody agenta 007 trzeba roz­patrywać w całokształcie zagadnień zwią­zanych z erotyzmem i głoszonych haseł ,.swobody seksualnej”, które takim piętnem odcisnęły się na sztuce współczesnego Za­chodu. W przeciwnym wypadku będą to puste i abstrakcyjne dywagacje.Początkowo mało kto czytał książki Fle­minga. Reklamę przyniosło im oświadczenie prezydenta Johna F. Kennedy’ego, że jego ulubioną lekturą są przygody Jamesa Bon­da. Powieści Fleminga stały się bestsellera­mi, wydano je w milionowych nakładach.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)