FILM I EROTYKA

Jest to rzecz charakterystyczna, gdy się weźmie pod uwagę sprawę erotyzmu w fil­mach bondowskich. Wielu krytyków baga­telizuje element seksu i pornografii jako rzekomo nieistotny w porównaniu z falą rze­czywistego przeerotyzowania w filmach lat sześćdziesiątych, gdzie się roi od śmiałości w ukazywaniu stosunków miłosnych. Jed­nocześnie bowiem z filmami bondowskimi wyświetla się na Zachodzie filmy w rodzaju Jestem ciekawa (w kolorze żółtym), Ptaki umierają w Peru, Małżeństwo doskonałe, In­ga chce mi się, gdzie mamy dokładne opisy stosunków miłosnych. Na tym tle podboje erotyczne Jamesa Bonda mogą wy­glądać rzeczywiście dość skromnie. Ledwie — jak pisze beztrosko Krzysztof Teodor Toeplitz — konsumpcja jednej dziewczyny na jedną przygodę szpiegowską!

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)