FINANSOWANIE FILMU

Niestety, monachijskie biuro wynajmu filmu, które finansowało produkcję, było nie­zadowolone z pomysłów reżysera. „Posta­wiliśmy panu przecież — pisali spece od filmu — następujące warunki:film wojenny nie może być ani »pro« ani »anty«druga wojna światowa musi być poka­zana z czysto ludzkiego punktu widzeniacałość musi być wolna od jakiejkol­wiek polityki. Tymczasem jest filmem zbyt ten­dencyjnym. Żądamy wycięcia następujących scen:żona pewnego żołnierza mówi do bra­ta, który zdezerterował z oddziałów SS, i do męża, który nie przestał wierzyć w zwy­cięstwo:Hitler zawsze przyrzekał nam pokój, wolność i chleb. A co mamy teraz? Bomby i kartki żywnościowe. Pary z gęby nie moż­na puścić.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!