IDEOLOGICZNE ODDZIAŁYWANIE

Oddziaływanie ideologiczno-wychowawcze weszło na Zachodzie w zakres praktyczne­go życia codziennego. Pornografia rozsiana w gazetach, filmach i telewizji zrobiła swo­je. Pod wpływem „erotycznej propagandy” notujemy liczne przejawy rozwiązłego życia. Oto kilka ciekawostek: Powieściopisarka zachodnioniemiecka, pa­ni Renate  Rasp, sprzedaje własne książki na frankfurckich targach, ubrana tylko w obci­słe spodnie, dotykając podpisywany egzem­plarz nagimi piersiami…Grająca na wiolonczeli panna Charlotte Moorman stwierdza, że jej koncerty cie­szyły się miernym powodzeniem, dopóki wy­stępowała na nich normalnie ubrana; obec­nie, przy olbrzymim aplauzie, występuje anormalnie rozebrana: w toplessie u góry na dole „ubrana” w ciemny, zupełnie prze­zroczysty tiul…

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)