KAŻDY BOHATER

Stąd każdy pojawiający się w filmach bohater pochodzenia rosyjskiego lub będący człon­kiem partii komunistycznej bywał przedsta­wiany jako postać skrajnie negatywna, nieledwie oparta na schematach tuzinkowych filmów gangsterskich. Często posuwano się jeszcze dalej: do zwykłego rasizmu. W Czer­wonej groźbie pokazany został komitet par­tyjny przygotowujący zagładę uczciwych ludzi w USA. Przy okazji mówiło się bez ogródek, że propagandzie komunistycznej najłatwiej ulegają amerykańscy obywatele pochodzenia obcego: Murzyni, Polacy, Irland­czycy — ludzie drugiej kategorii i podej­rzanej reputacji. Stałym motywem pojawiającym się wi fil­mach antykomunistycznych było ukazywa­nie komunizmu jako siły destrukcyjnej, wpływającej jakoby na rozkład rodziny, mi­łości, instytucji małżeństwa.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)