KLASYCZNA LITERATURA ANGIELSKA

Klasyczna literatura angielska, wyrosła z ducha wiktoriańskiego kolonializmu, była na swój sposób owiana nutką romantycz­nego idealizmu. Bohaterowie powieści Rudyarda Kiplinga, Kim, Stalky, walczyli w imię brytyjskiego imperium, zgodnie z pewnym, określonym kodeksem moralnym i obycza­jowym. Bond jest daleki od typu „rycerza sprawiedliwości”. Fleming wprowadza swe­go bohatera do akcji nie po to, żeby próbo­wał rozwiązać jakąkolwiek zagadkę krymi­nalną niechby to była nawet rozprawa z „czerwonym niebezpieczeństwem”; „agent 007” zjawia się na arenie wydarzeń po pro­stu jako łowca i konsument kolejno po sobie następujących serii przygód. Im tych przy­gód i sensacji więcej, tym nasz* bohater czu­je się bardziej w swoim żywiole.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)