KŁOPOTY Z „CZERWONYM NIEBEZPIECZEŃSTWEM”

Jej kochanek, hrabia rgont, pragnąc odzyskać te klejnoty wciąga w rozpustę członków delegacji, któ­rzy zapoznają się z życiem wesołego Paryża. Rząd radziecki wysyła Ninoczkę, aby zapro­wadziła dyscyplinę wśród delegatów. Bo- aterka pada jednak ofiarą uroków Paryża x hrabiego d’Argont. Po krótkim pobycie Ninoczka musi wracać. Hrabia, który ją ko­cha, chce wyruszyć za nią, nie dostaje jed­nak wizy wjazdowej. Postanawia więc wciąga delegację radziecką urcji ylko po to, aby był konieczny przyjazd Ninoczki na inspekcję. Tym razem Ninoczka poddaje się miłości hrabiego i „wybiera wolność”. Lubitsch naiwnie sugeruje, że największą przeszkodą w budowie socjalizmu w Związ­ku Radzieckim jest… brak rozpusty, a tęsk­nota za nią nakazuje co przyzwoitszym ko­munistom opuszczać ojczyznę i wyruszać na Zachód.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)