MODA NA POTWORY

Curt Siodmak i Ivan Tors wymyślili w Magne­tycznym potworze przerażającą istotę, która jest wynikiem działania energii atomowej. Co jedenaście godzin potwór powiększa swo­je rozmiary dwukrotnie. Nie tylko rośnie, lecz i szaleje. Karmiąc się wyłącznie ener­gią elektryczną rozbija i demoluje labora­toria. Jego menu jest prozaiczne: na pierw­sze śniadanie energia wyprodukowana w Łosi Angeles, na drugie — w Kansas Ci­ty itd. W niedługim czasie ludzkość pogrąża się w egipskich ciemnościach. Potomkami Magnetycznego potwora stały się później japońskie Godzille i Motry, gdy tymczasem Amerykanie zajęli się produkcja­mi Supermanów, czyli powiastek o nadlu­dziach z kosmosu, którzy potrafią wszystko, zwłaszcza zaś zabijać każdego, kto się na­winie pod rękę. Był to!

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)