NA POLECENIE

Na polecenie Pentagonu wyprodukowany został i powielony aż w 1700 kopiach do­kument propagandowy Dlaczego Wietnam? Wprawdzie USA odcięła się od niego twier­dząc, że nie ma z nim nic wspólnego, ale był to jedynie gest obliczony na dodatkowy efekt propagandowy. Znany historyk ame­rykański Henry Commager nazwał Dlaczego Wietnam? w „Saturday Review” utworem propagandowym „pozbawionym wszelkich skrupułów”. Autorzy występują tu ostro przeciwko światowej opinii publicznej do­magającej się rozwiązania konfliktu wiet­namskiego w drodze rokowań, twierdząc, że rokowania takie byłyby powtórzeniem mo­nachijskiej zmowy między Hitlerem a Cham­berlainem.Profesor Commager zdecydowa­nie potępia wszelkie próby usprawiedliwie­nia w filmie pacyfikacji Wietnamu Północ­nego i rehabilitację zbrodniczej agresji ame­rykańskiej, która jakoby powstrzymuje ape­tyty DRW i południowowietnamskich pat­riotów od podporządkowania sobie Burmy, Syjamu i Kambodży.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)