NIEBEZPIECZNE W SWEJ FUNKCJI

Canaris, wzór oficera i patrioty, ginie po zamachu 20 lipca 1944, jednak przed swym areszto­waniem wygłasza płomienne przemówienie, kończące film: „Jakże inaczej; mogły się po­toczyć wypadki. Nie wiem, czy doczekam te­go, ale kiedyś, gdy nie będzie Hitlera — Niemcy odbudują swe siły zbrojne i nai ich czele staną nie kaprale, lecz generałowie…”Znacznie bardziej niebezpieczne w swej funkcji propagandowej były te filmy zachod- nioniemieckie, które powstały jako adapta­cje utworów ambitnych i uczciwych, pod­dawane jednak „drobnym” zabiegom kos­metycznym. Ofiarą tego rodzaju manewrów padła znana powieść „08/15” Hansa Helmutha Kirsta. Była to książka z ducha antymili- tarystyczna, ukazująca mechanizm funkcjo­nowania pruskiego drylu w hitlerowskim Wehrmachcie.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)