NIEMORALNOŚĆ BOHATERÓW

Niemoralność i zbrodniczość bohaterów Spillane’a wyznacza anarchistycz­ny bunt przeciwko kodeksowi obyczajowe­mu w USA. Nic więcej. W odwodzie za po­czynaniami Bonda stoją względy ideowe. Kategorie moralne zostają bez skrupułów zastąpione kategoriami politycznymi, termi­nologią „zimnej wojny”, wypracowaną przez film w latach czterdziestych. Dochodzi do wyraźnego upolitycznienia wszystkich, na­wet tych najbardziej tradycyjnych wyobra­żeń o pojęciach dobra i zła. Bohaterowie „thrillerów” działali w interesie własnych korzyści, drapieżnie pojętej „wolności”, „nie­zależności”, którą demonstrują poprzez sztu­kę zabijania i okradania. Wszystkie czyny Jamesa Bonda rozgrzesza aureola bojownika z „czerwonym niebezpieczeństwem”, która ma gwarantować wybaczenie każdej niemoralności.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)