NOWA ODMIANA FILMÓW PROPAGANDOWYCH

Nic więc dziwnego, że przedmiotem wypracowań uczniów staje się wychwalanie ko­nieczności prowadzenia wojny z Polską, z innymi krajami socjalistycznymi po to, by odebrać „tereny wschodnie”. Duch pruskiego militaryzmu jest głównym tematem filmów zachodnioniemieckich, nie­zależnie od ewolucji stylu, poglądów, pro­wadzenia „rozrachunków” czy „wybielania”.Nowa odmiana filmów propagandowych pojawiła się na Zachodzie w latach sześć­dziesiątych. Myślę tu o utworach, w któ­rych głównym bohaterem jest James Bond i wszyscy jego mniej lub: bardziej znani na­śladowcy (Napoleon Solo, Fantomas itp.)- Za­liczenie filmów bondowskich do utworów propagandowych może wywołać zdziwienie, jako że niektórzy krytycy próbują bagate­lizować zjawisko, twierdząc, iż James Bond, choć walczy na ogół z agentami komuni­stycznymi, jest bohaterem „ideologicznie obojętnym”.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)