ODBIÓR PRZEZ WIDZA

Widzowie traktowali wszystkie wymysły dotyczące komunistów i życie w ZSRR jako wyssaną z palca fan­tazję. Jednocześnie zaś na Zachodzie coraz bardziej zaczęto sobie zdawać sprawę z po­tęgi militarnej ZSRR, który w każdej chwili może przeciwstawić się agresji. Od momen­tu kiedy prezydent Truman oświadczył, że „komuniści radzieccy posiadają bombę ato­mową”, Amerykę ogarnęła psychoza wojen­na. Na ulicach Nowego Jorku, innych miast Ameryki, zaczęto organizować próbne alar­my przeciwatomowe. Histeria objęła tak­że dziedzinę kultury, wtargnęła do fil­mu. W miejsce dawnych szpiegów, rozkła­dających amerykańską moralność, terrory­zujących niewinnych obywateli czym prę­dzej zaczęto wprowadzać morderców o men­talności Frankensteinów.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)