OPANOWANA WYTWÓRNIA

„Nawet dawna berlińska UFA (wytwórnia opanowana w czasach Hitlera całkowicie przez Wehrmacht — przyp. J. S.) nie mo­gła nakręcić filmu bardziej niemieckiego — lepszego” („Hamburger Abendblatt”).„Aktorowi Jamesowi Masonowi musimy przyznać, że postać Rommla przedstawił jeszcze pełniej, cieplej i bardziej ludzko, niż wyobraża go sobie przeciętny żołnierz nie­miecki w swoich wspomnieniach” („Frank­furter Neue Presse”).„Film ten musiał zostać nakręcony — do tego stopnia losy Rommla były życiowo fa­scynujące, a on sam — wspaniały” („Allgemeine Zeitung”).„Zakończenie unika zbędnego patosu, cy­tując proste słowa Winstona Churchilla: Rommel zasłużył sobie na naszą najwdzięcz­niejszą pamięć” („Frankfurter Allgemeine Zeitung”).

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)