PEWNA ILOŚĆ FILMÓW

Pewna ilość filmów była adresowana bez­pośrednio do żołnierzy walczących w Korei, dla podtrzymania ducha. Rej wodziły tu musicale i operetki w typie Amerykanin w Korei, w których dzielni chłopcy w mun­durach, w otoczeniu uroczych i zgrabnych girls rozbijają się w jeepach po całym pół­wyspie) koreańskim, śpiewając i chwaląc ży­cie wojenne.Najbardziej osobliwym filmem cyklu ko­reańskiego była pewna bajeczka nosząca ty­tuł Prawda za kulisami, która ukazała się pod koniec wojny. Czy chcecie wiedzieć, dla­czego zdaniem autorów jeńcy południowo- koreańscy nie chcieli powracać do swoich domów, pozostając w Korei Północnej? Po­nieważ okrutni komuniści północnokoreań- scy karmili ich „czerwonymi pigułkami”.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)