PIERWSZE IMPULSY

Tak więc rozmowie prowadzonej przez abonenta A będą w każdym cyklu przyporządkowane na przykład pierwsze impulsy (próbki), rozmowie prowadzonej przez abonenta D — wszystkie impulsy czwarte itd., z tym wszakże, że odstęp pomiędzy wszystkimi impulsami pierwszymi, po­między wszystkimi impulsami czwartymi, siedemnastymi (jeśli tyle ich będzie) i tak dalej będzie zawsze stały i równy właśnie 125 mikrosekun­dom. I to właśnie nazywa się zwielokrotnieniem czasowym (używa się także określeń „rozdział czasowy” i odpowiednio „rozdział częstotli­wościowy”). Posłużmy się znów przykładem z płotem, aby zapoznać się ze spra­wą mniej co prawda ściśle, ale bardziej przystępnie.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)