POCHWAŁA FILMU

Tego, że dzienniki niemieckie będą chwa­lić film, można się było spodziewać. Na te­renie Trizonii z dnia na dzień pogrobowcy Hitlera zaczęli podnosić głowy. Niestety (oczywiście, dla oficjeli amerykańskich), po drugiej stronie Renu i za kanałem La Man­che, Anglicy i Francuzi nie! mogli wciąż za­pomnieć o latach wojny, bombardowań, zbrodniach dokonywanych na ludności cy­wilnej. Nic więc dziwnego, że reakcja ga­zet londyńskich i paryskich na film o Rom- mlu była zdecydowanie negatywna. O dzi­wo, bardziej ostro poczynali sobie zwłasz­cza Anglicy, którzy nie mogli darować swe­mu ulubionemu aktorowi Jamesowi Masono­wi, że podjął się zagrania roli tytułowej.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!