POD PRETEKSTEM

Zaczęło się to jeszcze pod protektoratem wojsk ame­rykańskich, angielskich i francuskich na te­renie tak zwanej Trizonii. Początkowo dobie­rano bohaterów znanych z umiarkowanej opozycji przeciwko Hitlerowi, trudno było bowiem w kilka lat zaledwie po skończonej wojnie prowadzić propagandę odbrązawia- nia Wehrmachtu na pełną skalę; zbyt silne były w pamięci ludzi całej Europy zbrodnie popełnione przez hitlerowców. W każdym razie władze alianckie patrzyły na poczynania swoich niedawnych przeciw­ników z dużą życzliwością. Nie bez oczywi­stych powodów. W; 1949 roku został powo­łany do życia militarystyczny Pakt Północ­noatlantycki, wymierzony przeciwko krajom obozu socjalistycznego, w którym stopnio­wo, z roku na rok, żołnierze zachodnionio- niemieccy mieli odgrywać czołową rolę.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)