PODJĘCIE PRÓBY

Podejmijmy przeto próbę przekazania wiadomości o wybranym przez nadawcę tekście również używając odpowiednio uszeregowanych dwóch symboli, którymi mogą być „kreska” i „kropka” lub też „impuls” i „prze­rwa”, co może oznaczać „stronę prawą” i „stronę lewą”, „tak” i „nie”, „jeden” i „zero”, krótko mówiąc, wybór jednej z dwóch możliwych i wykluczających się wzajemnie alternatyw. Jeśli uda nam się odpo­wiednio uszeregować takie elementarne wybory, będzie można ustalić, jaka możliwość z większej liczby wzajemnie się wykluczających jest właściwa. Kiedy urzędnik w urzędzie pocztowym adresata dowie się, jakie uszeregowanie zostało poczynione, tym samym uzyska wiadomość, który z 16 tekstów wybrał nadawca.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!