PODKREŚLENIE CZYNU

Nie zdobędzie się na przekreśle­nie wszystkiego, co swym czynem afirmo- wał. Hugon ginie z rąk swych dawnych to­warzyszy.Miłośnik Sartre’a dopatrzy się tu typo­wego dla autora egzystencjalistycznego ab­surdu i tragicznej ironii, zawartej w kole­jach losu Hugona walczącego o „samotniczą wolność”. Niezależnie od swej wątpliwej fi­lozoficznej wymowy sztuka Sartre’a jest mierna artystycznie i łatwo się dopatrzeć złej woli pisarza, przedstawiającego komuni­stów jako tuzinkowych morderców, rozstrzygających spory ideowe przy pomocy pisto­letu. W kilka lat później Sartre odżegnał się zarówno od sztuki, jak i filmu, który zresztą uprościł wszystkie konflikty, ograniczając się do niewybrednych ataków na komunistów. Nie trzeba dodawać, że oburzona była także publiczność francuska, która zbojkotowała film.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)