PODOBIEŃSTWO POWSTAJĄCYCH FILMÓW

Saltzman oglądając Bonnie i Clyde musiał zdawać sobie sprawę, że w pewnym sensie jego seria bondowska jest niewypałem. Do­świadczenie uczy, że filmy antykomuni­styczne wcześniej czy później są bojkotowa­ne przez publiczność. Rzadko też który ma szansę przedostania się na rynek Europy wschodniej. Łatwo więc zrozumieć, dlaczego producen­ci protestują. Chcą kręcić filmy z bohaterem w typie Bonda, ale zamiast akcentów anty­komunistycznych wolą przemycać w nich elementy sadyzmu, swobody seksualnej. Do­prowadzanie do młodego widza tego rodza­ju „ideologii” także ma swój destruktywny sens.Oto dlaczego w chwili obecnej, kiedy po­wstają filmy „bondopochodne” w rodzaju Fantomasów czy Beczek prochu, nie ma już w nich rozgrywek politycznych Zachód— Wschód. Pozostaje jedynie idea „superma­nów”, wymyślnych zbrodni i tortur.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)