POJAWIENIE SIĘ ANTYKOMUNISTYCZNYCH FILMÓW

Formalnie rzecz biorąc realizatorzy nie­wiele powiedzieli o samym Związku Radziec­kim. Zasłonili się niejako samym tytułem filmu: jest to kraj za „żelazną kurtyną”, niewiele o nim wiadomo, można jedynie domyślić się, że panuje tam straszliwy re­żim totalitarny. Szczytem zaś fantazji jest sugerowanie widzom, że Rosjanie urządzają „polowania na człowieka” w stylu gangster­skim i to tysiące kilometrów od ZSRR. Pojawieniu się filmów antykomunistycz­nych na szeroką skalę towarzyszyła charak­terystyczna kampania w prasie amerykań­skiej. Część krytyki branżowej, pozostają­cej na usługach monopoli filmowych miała dorobić do filmów osobliwą otoczkę intelek­tualną.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)