POJAWIENIE SIĘ THRILLERÓW

Jeśli z okazji pojawienia się „thrillerów” mówiło się, że są obrazem kryzysu gospo­darczego Stanów Zjednoczonych z lat 1929— 1933, z tym że niejako kryzys ten przeno­szą z płaszczyzny ekonomicznej na moralną, psychologiczną i obyczajową — to rzecz ta­ka mogła dotyczyć lat trzydziestych, kiedy pojawiły się „czarne” powieści Raymonda Chandlera czy Dashiela Hammetta, brutal­ne w swym opisie amerykańskiego życia, gdzie rządzą olbrzymie gangi w typie bandy Al Capone, powiązanej z FBI i policją. W la­tach powojennych nikomu z pisarzy nie cho­dzi o obraz amerykańskiego życia; morder­stwa na Martinie Lutherze Kingu i braciach Kennedych mogłyby przecież dostarczyć wielu cennych materiałów. Mike Spilane i jemu podobni traktują zbrodnię dla samej zabawy straszenia czytelników.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)