POZA SPECJALNYMI FILMAMI

Poza specjalnymi filmami dokumentalny­mi USIA rozpowszechnia comiesięcznie kro­niki filmowe. Jedną z nich jest Dziś, wy­świetlana w języku angiplskim i arabskim w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki. Inna kronika Horyzont przezna­czona została dla krajów Ameryki Łaciń­skiej. Nakręca się ją w języku hiszpańskim i portugalskim. W okresie agresji Izraela na kraje arab­skie w 1967 roku do akcji propagandowej przeciwko ZSRR, Polsce (oskarżenie o rze­komy antysemityzm) i innym krajom socja­listycznym włączyły się organizacje syjoni­styczne. Porozumienie tych ośrodków z USA jest niewątpliwe. Często ci sami twórcy, którzy realizowali filmy anty wietnamskie, kręcą teraz utwory wymierzone przeciw krajom arabskim.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)