POZORNY KOMPROMIS

Pozorny kompromis miał przynieść tym bardziej skuteczne rozpo­wszechnianie się idei wojującego antyko- munizmu na cały świat.Niezależnie od stosowania nowych form propagandy, przeznaczonej głównie na ry­nek europejski, w Azji działalność amery­kańskich ośrodków propagandowych często zawiera stare ostrze totalitarne. Powołana do życia w roku 1953 Agencja Informacyj­na Stanów Zjednoczonych (w skrócie: USIA) została upoważniona do przygotowania ak­cji propagandowych za granicami kraju. Podporządkowano jej ośrodki wydawnicze, radiowe, telewizyjne i filmowe. Samodziel­ność agencji rośnie z roku na rok. Tak na przykład na przełomie lat 1963/64 USA wy­produkowała 593 własne filmy kronikarskie i dokumentalne, korzystając jedynie z 32 filmów obcych instytucji.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)