PRESJA RADZIECKA

„…Presja radziecka na wolne instytu­cje zachodniego świata jest czymś, co może zostać powstrzymane żręcznym i czujnym przeciwdziałaniem w szeregu stale zmienia­jących się geograficznych i politycznych punktach, odpowiadających zmianom i ma­newrom polityki radzieckiej”. W momencie dojścia do władzy Eisenhowera, jego mini­ster Dulles zmienia doktrynę „powstrzymy­wania” na bardziej agresywną: „liberation” (wyzwalania). Stawia się na bezpośrednią współpracę z ośrodkami skrajnej prawicy w państwach obozu socjalistycznego, ażeby doprowadzić do zbrojnej kontrrewolucji i restauracji kapitalizmu. Dulles bezustannie używa w swych przemówieniach straszaka „wojny atomowej”.Doktryna „wyzwalania” została przyjęta przez administrację waszyngtońską jako wszechobowiązująca i stała się kamieniem węgielnym zewnętrznej polityki.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)