PROPAGANDOWE TEZY

Filmy remilitaryzacyjne w dość charaktery­styczny sposób związane były z poglądami nie­których specjalistów od propagandy o rzekomo wzajemnym przenikaniu się różnych idei, które nie tylko miały pogodzić ducha pruskiego i hit­lerowskiego militaryzmu, ale na dalszą przyszłość — spowodować obopólne wzajemne „kochajmy się” ustroju kapitalistycznego i socjalistycznego. W tej rzekomo szlachetnej idei zbratania kryło się zało­żenie, że ideologia socjalizmu, rozbrojona z mar­ksizmu da się łatwo później pochłonąć przez ideo­logię kapitalizmu i nastąpi bezkrwawa aneksja Europy wschodniej. W początkach lat sześćdziesiątych pojawiły się filmy tzw. bondowskie, które przejęły niektóre te­zy propagandowe, lecz przekazywane są one wi­dzowi w zawoalowanych formach.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)