PRZEGLĄDANIE MOTYWÓW

Ukazuje on Anglię przyszłości, w której zwyciężył ust­rój komunistyczny, przy czym jest to komu­nizm wymyślony przez autora. Spotkać w nim było można specjalne ministerstwa miłości, rozpusty — wszystko to niezależ­nie od terroru, skoszarowanych domów i wzajemnego szpiegowania.Przeglądając te wszystkie motywy filmów antykomunistycznych można dojść do słusz­nego wniosku, że żadna, najbardziej niewia­rygodna insynuacja nie była zła, jeśli zda­niem oficjeli propagandy służyła do kształ­towania określonych gustów i nastrojów w zachodnim społeczeństwie. Rok 1950, a więc rok wybuchu wojny w Korei na nowo uporządkował profil pro­pagandowy filmów amerykańskich. Pojawi­ły się filmy, które w sposób doraźny, na­prędce usiłowały przekonać społeczeństwo, że udział amerykańskich wojsk w Korei jest konieczny. Oto Pilot, film ukazujący bom­bardowanie ludności koreańskiej.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)