TEMATY LOTNICZE

Reklama głosiła: „Zobaczycie na ekranie nalot, który odbywa się z udziałem największej ilości bombowców B-35, jaka się kiedykolwiek po­jawiła w kinie”. Pewne tematy lotnicze do­tyczące drugiej wojny światowej zostają błyskawicznie zmienione do potrzeb propa­gandy. Szaleńcy lotnictwa — to kolejny utwór, w którym bohaterami są ludzie nie­ba dokonujący nalotów na bezbronne miasta i mordujący ludność Korei. A w pierwszych scenach wydawało się, że chodzi… o Japonię. Co znaczył szybki refleks producenta i reży­sera! W większości filmów o tematyce „kore­ańskiej” przedstawiono żołnierzy amerykań­skich jako posłańców „wolnego świata”, któ­rzy z płonącym mieczem wkraczają do kra­ju zacofania i barbarzyństwa, niosąc wy­zwolenie i dobrodziejstwo cywilizacji.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)