TYPOWY FILM DLA DANEGO OKRESU

Oboje są tak szczęśliwi, że kiedy Igor do­wiaduje się o konieczności powrotu do Związku Radzieckiego (wyznaczono już jego następcę), decyduje się pozostać za Oceanem. Jego zwierzchnicy nie są tym zachwyceni, wobec tego Igor usiłuje przekazać kanadyj­skiemu Ministerstwu Sprawiedliwości waż­ne dokumenty demaskujące radziecką dzia­łalność wywiadowczą.Igor wraz z całą rodzina będą odtąd żyli długo i szczęśliwie – jak francuski „Index Cinematographie „pod opieką policji kanadyjskiej”żelazna kurtyna jest filmem dla tego okre­su typowym; warto więc zwrócić uwagę na kilka zasadniczych cech, które były później powielane w innych utworach antykomuniycznych, na różne możliwe sposoby.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)