WIELU REŻYSERÓW

Wielu reżyserów i scenarzystów filmo­wych zostało za swe lewicowe przekonania postawionych w stan oskarżenia, skazanych na więzienie. Byli wśród nich: Herbert J. Biberman, Edward Dmytryk, Dalton Trumbo, John Howard Lawson, Ring Lard- ner junior, Alvah Bessie, Albert Maltz, Le­ster Cole, Adrian Scott i Samuel Ornitz. Wie­lu artystów, w obawie przed prześladowa­niami, wyjechało za granicę: Joseph Losey, Cy Enfield, Carl Foreman osiedlili się na stałe w Anglii; Jules Dassin, John Berry, Ben Barzman wybrali Francję; John Huston osiedlił się w Irlandii, a później wybrał oby­watelstwo irlandzkie; Orson Welles podjął na nowo los wędrującego kosmopolity; Charles Chaplin i Fritz Lang na długi czas zaprze­stali pracy w filmie.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!