WIEŚCI O CUDACH ŻYCIA

Wieści o cudach życia na „czerwonej planecie” budzą falę rozru­chów na ziemi. Giełda drży. Moskwa cieszy się, że nadchodzi koniec zachodniej cywili­zacji. Ale wtedy przybywa na odsiecz Mars, pouczając krnąbrną Ziemię, że trzeba myś­leć o Bogu, a nie gotować się do wojny. Marsjanie są wierzący i praktykujący. Ta wiadomość jest tak sensacyjna, że kilku starców, spędzających długie zimowe wie­czory na słuchaniu „Głosu Ameryki” posta­nawia dokonać w Rosji rewolucji. Udaje im się to doskonale i oto na Kremlu zasiada jako władca Rosji stary, prawosławny pa­triarcha. Brytyjski ambasador składa mu serdeczne powinszowanie, zwłaszcza kiedy dowiaduje się, że nowy rząd przestaje inte­resować się sprawami wschodniej i środko­wej Europy.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)