WPROWADZANIE DO FILMÓW LIBERAŁÓW

Bo niemieccy oficerowie dbali o to, żeby likwi­dować psychopatów i nie ustawali w swych wysiłkach aż do zwycięskiego końca. Akcja Nocy generałów toczy się na przestrzeni wielu lat, nie widzimy specjalnej różnicy pomiędzy obrazem wojennym Niemiec hit­lerowskich a państwem Adenauera i Erhard- ta. Ten znak równości jest dość charaktery­styczny i demaskuje właściwe intencje twór­ców. Wprowadzając nagminnie do filmów wo­jennych tabuny pozytywnych liberałów autorzy, za ich plecami, wygrywają jeszcze jeden ważny motyw: propagandę sztuki za­bijania. Tworzy się dość charakterystyczne schematy „nasi kontra nieprzyjaciel”. „Na­si” są zawsze górą, umieją błyskawicznie i celnie strzelać, warto z ich wzorów korzy­stać.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)