WPROWADZENIE ZALECONYCH ZMIAN

Poleco­no, żeby wrzasnął z całych sił: „Jawohl”!!! Uzasadnienie zmiany: „przeczenie po pyta­niu pułkownika, jak również wypowiedze­nie słów »tak jest« tonem zrezygnowanym ma charakter defetystyczny i nie odpowiada zupełnie nastawieniu dzisiejszego widza”. Po długich utarczkach Liebeneiner wpro­wadził zalecane zmiany. Kiedy zobaczył film na ekranach, okazało się, że brakowało wielu innych scen:wycięto parodię ulubionego marsza Hitlera;usunięto antywojenny dialog żony żoł­nierza z oficerem („I pan jeszcze wierzy, że wojna się dobrze skończy? Nie, pan w to już nie wierzy. A mimo to bijecie się dalej”); zmieniono ospałą muzykę finału na bo­haterską.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)