WSPÓŁPRACA NAD SCENARIUSZEM

Autor znał tajniki życia ko­szarowego z autopsji, bo sam był żołnierzem.Kiedy „08/15” pojawiła się na rynku księ­garskim, bojówki neohitlerowskie wybijały szyby w księgarniach. Kirst zaczął dostawać listy z pogróżkami. Tym niemniej książka rozeszła się błyskawicznie i fakt ten niepo­koił bońskich oficjeli. Powstał wówczas sprytny projekt zdyąjcontowania sukcesu Kirsta w celach całkowicie odmiennych: trzyseryjna adaptacja filmowa, z osobliwym błogosławieństwem ministra Blanka. Jeden tylko warunek: „żeby film nie przeszkadzał w werbowaniu rekrutów do nowego Wehr­machtu”.Do współpracy nad scenariuszem mona­chijska wytwórnia „Gloria-Film” poprosiła niejakiego Ernesta von Salomona, zaciekłego militarystę, członka terrorystycznej organi- zacji „Consul”, która po pierwszej wojnie światowej zamordowała dwóch weimarskich ministrów: Rathenau i Erzbergera.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)