ZE ZDWOJONĄ SIŁĄ

Leni Riefenstahl ze zdwojoną energią przy­stąpiła do prac związanych z zakończeniem filmu. Po drodze czekało ją jednak trochę „przykrości”. Dziennik „Die Tat” przypom­niał, w jakich okolicznościach reżyserka krę­ciła pewne sceny Niziny. Otóż w roku 1943,  na jej prośbę, Himmler „wypożyczył” z Oś­więcimia kilkudziesięciu więźniów Cyganów. Cyganie na rozkaz Riefenstahl śpiewali i tań­czyli. Po zrealizowaniu potrzebnych scen — odesłała ich do Oświęcimia. Tam na wszelki wypadek zostali skierowani do komory ga­zowej. Riefenstahl poczuła się dotknięta artyku­łem w „Die Tat” i zaskarżyła gazetę o obra­zę. Prokuratura zarządziła ponowną konfis­katę taśmy, ale autorka tym razem bez tru­du uzyskała cofnięcie decyzji.

Na tym blogu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat multimediów. Jest to jedyny taki blog w Polsce, którego nie będziesz w stanie przestać czytać! Od zawsze prowadzenie bloga było moim marzeniem, a teraz się spełnia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)